Cómo se dice "ställa frågor" en inglés

SV

"ställa frågor" en inglés

SV ställa frågor
volume_up
{verbo}

ställa frågor
Om det inte kan utlovas så skall jag själv ställa frågor om det här i utskottet.
If it is not forthcoming, I shall ask questions in the committee myself.
Ni förväntas ställa frågor och inte nödvändigtvis göra långa uttalanden.
You are expected to ask questions, not necessarily make lengthy statements.
Den är en av de få tillfällen som folk får att ställa frågor till en kommissionsledamot.
It is one of the few avenues for people to ask questions of a Commissioner.
ställa frågor (también: förhöra, ifrågasätta, fråga, bestrider)
Jag vill påminna ledamöterna att denna frågestund är till för att ställa frågor till rådet.
I would like to remind you that this Question Time is for questions to the Council.
Om det inte finns någon möjlighet till debatt finns det ingen möjlighet att ställa frågor.
Where there is no opportunity to debate, there is no opportunity to put questions.
De blå korten ger ledamöter rätt att ställa frågor till andra ledamöter.
These blue cards allow a Member to ask another Member a question.

Traducciones similares para ställa frågor en inglés

ställa verbo
stall sustantivo
frågor sustantivo
fråga sustantivo
fråga verbo
stalla verbo
English

Ejemplos de uso para "ställa frågor" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishJag vill därför ställa följande frågor: När kommer skyddsklausulen att aktiveras?
I therefore ask the following questions: When will safeguard clauses be activated?
SwedishMen om man betraktar vad som verkligen har skett, kan man ställa sig vissa frågor.
But if one looks at what has really been achieved, one can put some questions.
SwedishJag skulle vilja ställa tre mycket snabba frågor.
Mr President, Commissioner, I should like to ask three very brief questions.
SwedishJag kommer därför att nöja mig med att ställa några frågor till kommissionären.
I shall, therefore, limit myself to asking the Commissioner a few questions.
SwedishJag vill ställa tre frågor till kommissionen, precis som Jean-Paul Gauzès och andra.
There are three questions I want to ask the Commission, like Mr Gauzès and others.
SwedishSå det är ingen idé att ställa frågor till dig, för kommer vi att få ett ärligt svar?
So there is no point asking you questions, because can we get an honest answer?
SwedishJag vill ställa fyra konkreta frågor.
Mr President, Mr President-in-Office, I would like to ask four specific questions.
SwedishOch i detta avseende skulle jag vilja, tjänstgörande ordförande, ställa två frågor.
In this context, I should like to ask the President-in-Office two questions.
SwedishSom politiker som använder begränsade resurser måste vi ändå ställa oss dessa frågor.
Yet, as politicians allocating finite resources, we must ask these questions.
SwedishI samband med detta vill jag gärna ställa följande frågor till kommissionen:
Against this background, would the Commission please answer the following questions:
SwedishMot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommissionen:
In view of the above, could the Commission answer the following questions:
SwedishLåt mig ställa några snabba frågor genom er till kommissionsledamoten.
Madam President, a few quick questions, if I may, through you to the Commissioner.
SwedishJag skulle vilja passa på tillfället att ställa ett par direkta frågor till er.
I would take this opportunity to ask him a couple of questions directly.
SwedishDet finns ingen anledning att ställa närgångna frågor om folks privatliv.
There are no grounds for asking people intimate questions about their private life.
SwedishJag skulle vilja ställa två specifika frågor till kommissionsledamoten.
Having said that, I would like to put two specific questions to the Commissioner.
SwedishI enlighet med arbetsordningen kan inte samma ledamot ställa fler frågor.
According to the Rules of Procedure, the same Member may not ask further questions.
SwedishJag har några frågor att ställa till kommissionsledamoten, varav en är mycket specifik.
I have some questions to ask the Commissioner, one of which is very specific.
SwedishMed anledning av detta vill jag ställa ett antal frågor till kommissionen.
This being so, I would like to put a number of questions to the Commission.
SwedishDet innebär att ställa tre frågor om sammanhållningspolitiken: varför, för vem och hur?
This means we have to ask three questions of cohesion policy: why, for whom and how?
SwedishJa, man måste ställa frågor om innehållet - de institutionella frågorna kommer efteråt.
We must indeed raise questions as to content; institutional matters will come after.