Cómo se dice "störtskur" en inglés

SV

"störtskur" en inglés

volume_up
störtskur {gén. com.}

SV störtskur
volume_up
{género común}

störtskur (también: lavin)
volume_up
avalanche {sustantivo}
Den verkliga situationen är den att den totala avregleringen av textilhandeln den 1 januari i år ledde till en störtskur av kinesiska produkter.
   Mr President, Commissioner, the reality is that the total opening up of the textile trade on 1 January of this year led to an avalanche of Chinese products.
störtskur (también: nedgång, skyfall)
volume_up
downfall {sustantivo}
störtskur (también: störtregn)
volume_up
downpour {sustantivo}

Ejemplos de uso para "störtskur" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishFör första gången, kära kolleger, har vi från revisionsrätten fått en störtskur av specialrapporter, som för fram bevis på oegentligheter och missförhållanden i kommissionens förvaltning.
For the first time, we have been inundated by special reports from the Court of Auditors denouncing malpractices and irregularities in the Commission's administration, and giving the figures.