Cómo se dice "sträng" en inglés

SV

"sträng" en inglés

volume_up
sträng {gén. com.}
EN

SV sträng
volume_up
{género común}

1. general

sträng (también: blåsa, bubbla, pärla, droppe)
volume_up
bead {sustantivo}

2. música

sträng
volume_up
string {sustantivo}
Den här funktionen mångfaldigar en sträng till ett antal kopior.
This function multiplies a character string in Number Copies.
T(12345) blir till en tom sträng " " om 12345 är formaterat som tal.
T(12345) becomes an empty string " ", if 12345 is formatted as a number.
Oavslutad sträng i tagg: avslutande citationstecken förväntades
Unterminated String in tag: closing quote expected

3. anatomía

sträng
volume_up
cord {sustantivo}

4. poético

sträng (también: ackord)
volume_up
chord {sustantivo}
Detta betänkande slår därför an precis rätt sträng.
This report therefore strikes precisely the right chord.

Sinónimos (sueco) para "sträng":

sträng

Ejemplos de uso para "sträng" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

SwedishKvicksilver är ett mycket giftigt ämne som måste underställas sträng kontroll.
Labour MEPs support the strategy to control mercury proposed by the Commission.
SwedishDet första skälet att vidmakthålla en sträng inriktning är detsamma som förra året.
The first reason to maintain a rigorous orientation is the same as last year.
SwedishMan måste förhålla sig mycket sträng i dessa frågor och även handla därefter.
This has to be viewed very seriously, and action must be taken accordingly.
SwedishParlamentet måste också se till att hålla utgiftsökningarna under sträng kontroll.
Parliament must aim to keep increases in expenditure under tight control.
SwedishMyndigheterna håller gården, som har stängts, under sträng övervakning.
Authorities are keeping the farm under close surveillance and it has been closed.
SwedishJag tror att en mer nyanserad och sträng diagnostik skulle vara på sin plats.
A more balanced and more rigorous diagnosis would be welcome in my view.
SwedishKommissionen, rådet och vi själva har de senaste åren haft en sträng budget.
The Commission, the Council and ourselves have had rigorous budgets for the last few years.
SwedishLåt det inte saknas kritik – sträng kritik – mot dessa förhållanden i Iran.
Let there be no shortage of criticism – unsparing criticism – of these conditions in Iran.
SwedishEn sträng kan kopieras direkt, och man kan se de här sakerna som slungas nedåt där.
One strand can be copied directly, and you can see these things spooling off to the bottom there.
SwedishJag ber om förståelse för om jag är mycket sträng vad gäller tilldelad talartid.
Ladies and gentlemen, please excuse me if I have to be very firm about speaking time.
SwedishDärför kommer PPE-gruppen att förkasta de ändringsförslag som har en för sträng ram.
That is why the PPE group will reject those amendments that prescribe an overly rigid framework.
SwedishJag välkomnar en sträng politik för att begränsa användningen av bekämpningsmedel.
Mr President, I welcome a tough policy to restrict the use of pesticides.
SwedishMen i var och en av våra celler, är varje DNA-sträng ungefär 30 till 40 miljoner nanometer lång.
But in each one of your cells, each strand of DNA is about 30 to 40 million nanometers long.
SwedishKommissionen är tvingad att inta en fortsatt sträng attityd.
The Commission sees itself as constrained to continue to support a position of austerity.
SwedishJa, jag tror verkligen på en sträng tillämpning av statligt stöd.
Yes, I certainly believe in the rigorous application of state aid.
SwedishFinland är ett land med de lägsta fängelsetalen, men med en sträng kriminalpolitik.
Finland has proportionately fewer prisons than many other countries, yet it takes a tough approach to crime.
SwedishMedlen måste kunna tåla sträng, vetenskaplig testning av andra vetenskapliga skolor.
It must be capable of withstanding rigorous scientific testing from other parts of the scientific community.
SwedishSom en följd har vår lagstiftning varit särskilt strikt och sträng i fråga om gruvavfall.
I hope that the Commission can accept the rapporteur's amendments, which improve the Commission's proposal.
SwedishI Tyskland, en annan medlemsstat, är man mycket sträng.
However, there are also products, certain vitamins and minerals, that are not without risk.
SwedishVietnam tillämpar fortfarande begränsningar för medierna och håller Internetanvändare under sträng uppsikt.
Vietnam still restricts the press and tightly oversees internet users.