Cómo se dice "ta livet av" en inglés

SV

"ta livet av" en inglés

SV ta livet av
volume_up
{verbo}

ta livet av (también: döda, avliva, mörda, slå ihjäl)
Kommendant, ska du verkligen ta livet av min räddare?
Commodore, do you really intend to kill my rescuer?
Jag bara inte kan ta livet av honom, det verkar obarmhärtigt.
So I can't just kill him, or it makes me even more unmerciful.
Ingen av dessa bestämmer sig för att börja röka utifrån en önskan att ta livet av sig.
None of them decides to take up smoking in the desire to kill themselves.
ta livet av (también: döda, ta kål på)

Sinónimos (sueco) para "ta livet av":

ta livet av
Swedish

Traducciones similares para ta livet av en inglés

ta verbo
livet sustantivo
English
liv sustantivo
av adverbio
English
av preposición
sustantivo
English
tå- adjetivo
English

Ejemplos de uso para "ta livet av" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

Swedish31 länder ansåg sig ha rätten att ta livet av sina egna medborgare.
Thirty-one countries believed they had the right to take the lives of their own citizens.
SwedishVi kanske borde ta livet av oss före blosspuffrorna fryser.
How about shooting ourselves before the twinklers freeze?
SwedishMin läkare berättade för mig att min lungkapacitet hade minskat till 70 procent, och det höll på att ta livet av mig.
My doctors told me that my lung capacity had gone down to 70 percent, and it was killing me.
SwedishAtt ta livet av oskyldiga människor är inte svaret.
Taking the lives of innocent people is not the answer.
SwedishIngenting är lättare än att ta livet av ett sådant företag och ingenting är svårare än att skapa nya arbetstillfällen.
Nothing is easier than killing off a small business, and nothing is harder than creating new jobs.
SwedishDet vore ju som att ta livet av sig.
Technically, this could be committing suicide.
SwedishDu vill ta livet av mig.
Swedishta livet av sig
SwedishVi anser att man endast uppnår demokrati och fred genom att lyssna på folkets röst och aldrig genom att ta livet av dess representanter.
And in that respect, we believe that democracy and peace can only be achieved by listening to the voice of the people and never by taking the lives of their representatives.
SwedishManliga familjemedlemmar har enligt det här synsättet befogenhet och plikt att ta livet av en kvinnlig familjemedlem som av någon anledning minskar sitt värde som oskändad kvinna.
According to this view, male family members have a right and a duty to take the life of a female family member who, for some reason, reduces her value as an unviolated woman.
SwedishHolodomor är en blandning av de ukrainska orden holod (svält) och moryty (ta livet av) och betyder alltså ”svältdöden”.
on behalf of the IND/DEM Group. - (NL) Madam President, holodomor is an amalgamation of the Ukrainian words holod (starvation) and moryty (put to death) and therefore means 'death by starvation'.