Sueco | Frases - Académico | Cierre

Cierre - Resumir

افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Se usa para comenzar el resumen de la tesis
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Se usa para describir lo que se ha intentado lograr con la tesis
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Hypoteserna testades med data från ...
Se usa para describir los datos usados y para explicar cómo contribuyeron con tus argumentos
لتلخيص ما سبق...
Sammanfattningsvis ...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis
إجمالاً، ...
För att sammanfatta ...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis

Cierre - Conclusión

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Se usa para dar una vista global de la tesis y para enunciar el resultado principal de la tesis
إجمالا...
Till slut...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
I stort sett/På det stora hela ...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
... leder oss till slutsatsen att ...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Argumenten ovan visar att ...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
نستطيع أن نرى أنّ...
Vi kan då se att ...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Allt detta pekar på att ...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Se usa para proporcionar evidencias que justifiquen la conclusión
في نهاية الأمر...
På det hela taget ...
Se usa para ofrecer una evaluación imparcial de los resultados
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Se usa en la conclusión de la tesis para reconocer los factores limitantes
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Se usa para dar una conclusion definitiva
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Se usa para dar crédito a ideas de otras personas
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Se usa para enfatizar las conclusiones principales de la tesis
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Se usa para expresar lo que intenta explicar la tesis