Danés | Frases - Académico | Cierre

Cierre - Resumir

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Se usa para comenzar el resumen de la tesis
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Se usa para describir lo que se ha intentado lograr con la tesis
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Hypotesen blev testet med data dækning...
Se usa para describir los datos usados y para explicar cómo contribuyeron con tus argumentos
Abych to shrnul(a),...
Til at opsummere...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis
Souhrnně lze říci,...
Summarisk,...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis

Cierre - Conclusión

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Se usa para dar una vista global de la tesis y para enunciar el resultado principal de la tesis
Celkem vzato...
Alt i alt...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
Celkem vzato...
I det store og hele...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
... nás vede k závěru, že...
...fører os til den konklusion at...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Vidíme tedy, že...
Vi kan derefter se at...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Alt dette peger på det faktum at...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
Pochopení... může pomoci odhalit...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Se usa para proporcionar evidencias que justifiquen la conclusión
Zároveň...
Ligevægtigt...
Se usa para ofrecer una evaluación imparcial de los resultados
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Se usa en la conclusión de la tesis para reconocer los factores limitantes
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Se usa para dar una conclusion definitiva
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Se usa para dar crédito a ideas de otras personas
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Se usa para enfatizar las conclusiones principales de la tesis
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Se usa para expresar lo que intenta explicar la tesis