Finlandés | Frases - Académico | Cierre

Cierre - Resumir

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Se usa para comenzar el resumen de la tesis
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Se usa para describir lo que se ha intentado lograr con la tesis
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Se usa para describir los datos usados y para explicar cómo contribuyeron con tus argumentos
Abych to shrnul(a),...
Yhteenvetona...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis
Souhrnně lze říci,...
Yhteenvetona...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis

Cierre - Conclusión

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Se usa para dar una vista global de la tesis y para enunciar el resultado principal de la tesis
Celkem vzato...
Kaiken kaikkiaan
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
Celkem vzato...
Yleisesti ottaen
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
... nás vede k závěru, že...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Vidíme tedy, že...
Näemme siis, että...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
Pochopení... může pomoci odhalit...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Se usa para proporcionar evidencias que justifiquen la conclusión
Zároveň...
Kaiken kaikkiaan
Se usa para ofrecer una evaluación imparcial de los resultados
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Se usa en la conclusión de la tesis para reconocer los factores limitantes
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Se usa para dar una conclusion definitiva
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Se usa para dar crédito a ideas de otras personas
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Se usa para enfatizar las conclusiones principales de la tesis
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Se usa para expresar lo que intenta explicar la tesis