Tailandés | Frases - Académico | Cierre

Cierre - Resumir

Na začátku této práce bylo zmíněno...
เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Se usa para comenzar el resumen de la tesis
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Se usa para describir lo que se ha intentado lograr con la tesis
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Se usa para describir los datos usados y para explicar cómo contribuyeron con tus argumentos
Abych to shrnul(a),...
สรุปทั้งหมด...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis
Souhrnně lze říci,...
โดยสรุป...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis

Cierre - Conclusión

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Se usa para dar una vista global de la tesis y para enunciar el resultado principal de la tesis
Celkem vzato...
ทั้งหมด...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
Celkem vzato...
โดยภาพรวมแล้ว...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
... nás vede k závěru, že...
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Vidíme tedy, že...
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
To vše poukazuje na skutečnost, že...
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
Pochopení... může pomoci odhalit...
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Se usa para proporcionar evidencias que justifiquen la conclusión
Zároveň...
โดยสมดุลแล้ว...
Se usa para ofrecer una evaluación imparcial de los resultados
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Se usa en la conclusión de la tesis para reconocer los factores limitantes
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Se usa para dar una conclusion definitiva
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Se usa para dar crédito a ideas de otras personas
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Se usa para enfatizar las conclusiones principales de la tesis
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Se usa para expresar lo que intenta explicar la tesis