Turco | Frases - Académico | Cierre

Cierre - Resumir

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Se usa para comenzar el resumen de la tesis
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Se usa para describir lo que se ha intentado lograr con la tesis
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Se usa para describir los datos usados y para explicar cómo contribuyeron con tus argumentos
Abych to shrnul(a),...
Özetlemek gerekirse ...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis
Souhrnně lze říci,...
Kısacası ...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis

Cierre - Conclusión

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Se usa para dar una vista global de la tesis y para enunciar el resultado principal de la tesis
Celkem vzato...
Sonuç olarak ...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
Celkem vzato...
Genel olarak ...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
... nás vede k závěru, že...
... bizi ... sonucuna götürür.
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Vidíme tedy, že...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
Pochopení... může pomoci odhalit...
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Se usa para proporcionar evidencias que justifiquen la conclusión
Zároveň...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Se usa para ofrecer una evaluación imparcial de los resultados
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Se usa en la conclusión de la tesis para reconocer los factores limitantes
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Se usa para dar una conclusion definitiva
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Se usa para dar crédito a ideas de otras personas
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Se usa para enfatizar las conclusiones principales de la tesis
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Se usa para expresar lo que intenta explicar la tesis