Checo | Frases - Académico | Cierre

Cierre - Resumir

我们以说明...开始这篇论文
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Se usa para comenzar el resumen de la tesis
前面的讨论旨在...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Se usa para describir lo que se ha intentado lograr con la tesis
假设被...方面的数据验证
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Se usa para describir los datos usados y para explicar cómo contribuyeron con tus argumentos
总结来说,...
Abych to shrnul(a),...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis
归纳一下,...
Souhrnně lze říci,...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis

Cierre - Conclusión

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Se usa para dar una vista global de la tesis y para enunciar el resultado principal de la tesis
总之,...
Celkem vzato...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
总体而言,...
Celkem vzato...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
...让我们得出...的结论
... nás vede k závěru, že...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
上述论据证实...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
我们可以看出...
Vidíme tedy, že...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
所有这些都指向...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
了解...可以帮助揭示...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Se usa para proporcionar evidencias que justifiquen la conclusión
权衡一下,...
Zároveň...
Se usa para ofrecer una evaluación imparcial de los resultados
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Se usa en la conclusión de la tesis para reconocer los factores limitantes
因此,我们的论点是有一些因素...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Se usa para dar una conclusion definitiva
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Se usa para dar crédito a ideas de otras personas
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Se usa para enfatizar las conclusiones principales de la tesis
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Se usa para expresar lo que intenta explicar la tesis