Finlandés | Frases - Académico | Cierre

Cierre - Resumir

我们以说明...开始这篇论文
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Se usa para comenzar el resumen de la tesis
前面的讨论旨在...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Se usa para describir lo que se ha intentado lograr con la tesis
假设被...方面的数据验证
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Se usa para describir los datos usados y para explicar cómo contribuyeron con tus argumentos
总结来说,...
Yhteenvetona...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis
归纳一下,...
Yhteenvetona...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis

Cierre - Conclusión

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Se usa para dar una vista global de la tesis y para enunciar el resultado principal de la tesis
总之,...
Kaiken kaikkiaan
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
总体而言,...
Yleisesti ottaen
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
...让我们得出...的结论
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
上述论据证实...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
我们可以看出...
Näemme siis, että...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
所有这些都指向...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
了解...可以帮助揭示...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Se usa para proporcionar evidencias que justifiquen la conclusión
权衡一下,...
Kaiken kaikkiaan
Se usa para ofrecer una evaluación imparcial de los resultados
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Se usa en la conclusión de la tesis para reconocer los factores limitantes
因此,我们的论点是有一些因素...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Se usa para dar una conclusion definitiva
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Se usa para dar crédito a ideas de otras personas
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Se usa para enfatizar las conclusiones principales de la tesis
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Se usa para expresar lo que intenta explicar la tesis