Holandés | Frases - Académico | Cierre

Cierre - Resumir

我们以说明...开始这篇论文
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Se usa para comenzar el resumen de la tesis
前面的讨论旨在...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Se usa para describir lo que se ha intentado lograr con la tesis
假设被...方面的数据验证
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Se usa para describir los datos usados y para explicar cómo contribuyeron con tus argumentos
总结来说,...
Samengevat ...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis
归纳一下,...
Samenvattend ...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis

Cierre - Conclusión

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Se usa para dar una vista global de la tesis y para enunciar el resultado principal de la tesis
总之,...
Al met al ...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
总体而言,...
Over het geheel ...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
...让我们得出...的结论
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
上述论据证实...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
我们可以看出...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
所有这些都指向...
Alles wijst erop dat ...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
了解...可以帮助揭示...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Se usa para proporcionar evidencias que justifiquen la conclusión
权衡一下,...
Over het geheel genomen ...
Se usa para ofrecer una evaluación imparcial de los resultados
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Se usa en la conclusión de la tesis para reconocer los factores limitantes
因此,我们的论点是有一些因素...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Se usa para dar una conclusion definitiva
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Se usa para dar crédito a ideas de otras personas
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Se usa para enfatizar las conclusiones principales de la tesis
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Se usa para expresar lo que intenta explicar la tesis