Polaco | Frases - Académico | Cierre

Cierre - Resumir

我们以说明...开始这篇论文
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Se usa para comenzar el resumen de la tesis
前面的讨论旨在...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Se usa para describir lo que se ha intentado lograr con la tesis
假设被...方面的数据验证
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Se usa para describir los datos usados y para explicar cómo contribuyeron con tus argumentos
总结来说,...
Podsumowując, ...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis
归纳一下,...
W podsumowaniu, ...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis

Cierre - Conclusión

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Se usa para dar una vista global de la tesis y para enunciar el resultado principal de la tesis
总之,...
W sumie...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
总体而言,...
Ogólnie...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
...让我们得出...的结论
...prowadzi do wniosku, że...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
上述论据证实...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
我们可以看出...
Widzimy więc, że...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
所有这些都指向...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
了解...可以帮助揭示...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Se usa para proporcionar evidencias que justifiquen la conclusión
权衡一下,...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Se usa para ofrecer una evaluación imparcial de los resultados
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Se usa en la conclusión de la tesis para reconocer los factores limitantes
因此,我们的论点是有一些因素...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Se usa para dar una conclusion definitiva
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Se usa para dar crédito a ideas de otras personas
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Se usa para enfatizar las conclusiones principales de la tesis
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Se usa para expresar lo que intenta explicar la tesis