Rumano | Frases - Académico | Cierre

Cierre - Resumir

我们以说明...开始这篇论文
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Se usa para comenzar el resumen de la tesis
前面的讨论旨在...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Se usa para describir lo que se ha intentado lograr con la tesis
假设被...方面的数据验证
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Se usa para describir los datos usados y para explicar cómo contribuyeron con tus argumentos
总结来说,...
Însumând totul...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis
归纳一下,...
Rezumând,...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis

Cierre - Conclusión

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Se usa para dar una vista global de la tesis y para enunciar el resultado principal de la tesis
总之,...
Per ansamblu...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
总体而言,...
În mare...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
...让我们得出...的结论
...ne duce la concluzia că...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
上述论据证实...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
我们可以看出...
Putem observa prin urmare că...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
所有这些都指向...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
了解...可以帮助揭示...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Se usa para proporcionar evidencias que justifiquen la conclusión
权衡一下,...
Pentru a restabili echilibrul...
Se usa para ofrecer una evaluación imparcial de los resultados
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Se usa en la conclusión de la tesis para reconocer los factores limitantes
因此,我们的论点是有一些因素...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Se usa para dar una conclusion definitiva
显然,我们提出的部分主张并不独特...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Se usa para dar crédito a ideas de otras personas
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Se usa para enfatizar las conclusiones principales de la tesis
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Se usa para expresar lo que intenta explicar la tesis