Sueco | Frases - Académico | Cierre

Cierre - Resumir

我们以说明...开始这篇论文
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Se usa para comenzar el resumen de la tesis
前面的讨论旨在...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Se usa para describir lo que se ha intentado lograr con la tesis
假设被...方面的数据验证
Hypoteserna testades med data från ...
Se usa para describir los datos usados y para explicar cómo contribuyeron con tus argumentos
总结来说,...
Sammanfattningsvis ...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis
归纳一下,...
För att sammanfatta ...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis

Cierre - Conclusión

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Se usa para dar una vista global de la tesis y para enunciar el resultado principal de la tesis
总之,...
Till slut...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
总体而言,...
I stort sett/På det stora hela ...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
...让我们得出...的结论
... leder oss till slutsatsen att ...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
上述论据证实...
Argumenten ovan visar att ...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
我们可以看出...
Vi kan då se att ...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
所有这些都指向...
Allt detta pekar på att ...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
了解...可以帮助揭示...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Se usa para proporcionar evidencias que justifiquen la conclusión
权衡一下,...
På det hela taget ...
Se usa para ofrecer una evaluación imparcial de los resultados
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Se usa en la conclusión de la tesis para reconocer los factores limitantes
因此,我们的论点是有一些因素...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Se usa para dar una conclusion definitiva
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Se usa para dar crédito a ideas de otras personas
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Se usa para enfatizar las conclusiones principales de la tesis
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Se usa para expresar lo que intenta explicar la tesis