Turco | Frases - Académico | Cierre

Cierre - Resumir

我们以说明...开始这篇论文
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Se usa para comenzar el resumen de la tesis
前面的讨论旨在...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Se usa para describir lo que se ha intentado lograr con la tesis
假设被...方面的数据验证
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Se usa para describir los datos usados y para explicar cómo contribuyeron con tus argumentos
总结来说,...
Özetlemek gerekirse ...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis
归纳一下,...
Kısacası ...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis

Cierre - Conclusión

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Se usa para dar una vista global de la tesis y para enunciar el resultado principal de la tesis
总之,...
Sonuç olarak ...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
总体而言,...
Genel olarak ...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
...让我们得出...的结论
... bizi ... sonucuna götürür.
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
上述论据证实...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
我们可以看出...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
所有这些都指向...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
了解...可以帮助揭示...
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Se usa para proporcionar evidencias que justifiquen la conclusión
权衡一下,...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Se usa para ofrecer una evaluación imparcial de los resultados
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Se usa en la conclusión de la tesis para reconocer los factores limitantes
因此,我们的论点是有一些因素...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Se usa para dar una conclusion definitiva
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Se usa para dar crédito a ideas de otras personas
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Se usa para enfatizar las conclusiones principales de la tesis
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Se usa para expresar lo que intenta explicar la tesis