Japonés | Frases - Académico | Cierre

Cierre - Resumir

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Se usa para comenzar el resumen de la tesis
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Se usa para describir lo que se ha intentado lograr con la tesis
Hypotesen blev testet med data dækning...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Se usa para describir los datos usados y para explicar cómo contribuyeron con tus argumentos
Til at opsummere...
結論として、・・・・
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis
Summarisk,...
まとめると、・・・・
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis

Cierre - Conclusión

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Se usa para dar una vista global de la tesis y para enunciar el resultado principal de la tesis
Alt i alt...
全体に目を向けると、・・・・
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
I det store og hele...
全般的に見て、・・・・
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
...fører os til den konklusion at...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
前述の議論は・・・・を証明している。
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Vi kan derefter se at...
・・・・ということが見て取れる。
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
Alt dette peger på det faktum at...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Se usa para proporcionar evidencias que justifiquen la conclusión
Ligevægtigt...
あらゆる点から見て、・・・・
Se usa para ofrecer una evaluación imparcial de los resultados
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Se usa en la conclusión de la tesis para reconocer los factores limitantes
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
したがって、・・・・という事実がある。
Se usa para dar una conclusion definitiva
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Se usa para dar crédito a ideas de otras personas
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Se usa para enfatizar las conclusiones principales de la tesis
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Se usa para expresar lo que intenta explicar la tesis