Rumano | Frases - Académico | Cierre

Cierre - Resumir

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Se usa para comenzar el resumen de la tesis
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Se usa para describir lo que se ha intentado lograr con la tesis
Hypotesen blev testet med data dækning...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Se usa para describir los datos usados y para explicar cómo contribuyeron con tus argumentos
Til at opsummere...
Însumând totul...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis
Summarisk,...
Rezumând,...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis

Cierre - Conclusión

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Se usa para dar una vista global de la tesis y para enunciar el resultado principal de la tesis
Alt i alt...
Per ansamblu...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
I det store og hele...
În mare...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
...fører os til den konklusion at...
...ne duce la concluzia că...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Vi kan derefter se at...
Putem observa prin urmare că...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
Alt dette peger på det faktum at...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Se usa para proporcionar evidencias que justifiquen la conclusión
Ligevægtigt...
Pentru a restabili echilibrul...
Se usa para ofrecer una evaluación imparcial de los resultados
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Se usa en la conclusión de la tesis para reconocer los factores limitantes
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Se usa para dar una conclusion definitiva
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Se usa para dar crédito a ideas de otras personas
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Se usa para enfatizar las conclusiones principales de la tesis
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Se usa para expresar lo que intenta explicar la tesis