Ruso | Frases - Académico | Cierre

Cierre - Resumir

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Мы начали доклад с того, что...
Se usa para comenzar el resumen de la tesis
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Последующее обсуждение было попыткой...
Se usa para describir lo que se ha intentado lograr con la tesis
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Гипотезы были проверены на практике путем...
Se usa para describir los datos usados y para explicar cómo contribuyeron con tus argumentos
Összefoglalva, ...
Подводя итог...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis
Összefoglalva ...
Подводя итог...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis

Cierre - Conclusión

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Se usa para dar una vista global de la tesis y para enunciar el resultado principal de la tesis
Összességében ...
В целом...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
Egészében véve ...
В общем...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Láthatjuk, hogy ...
Таким образом мы видим, что...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Все это указывает на то, что...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
A .... megértése segíthet felfedni ....
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Se usa para proporcionar evidencias que justifiquen la conclusión
Összevetve...
В балансе...
Se usa para ofrecer una evaluación imparcial de los resultados
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Se usa en la conclusión de la tesis para reconocer los factores limitantes
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Se usa para dar una conclusion definitiva
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Se usa para dar crédito a ideas de otras personas
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Se usa para enfatizar las conclusiones principales de la tesis
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Se usa para expresar lo que intenta explicar la tesis