Danés | Frases - Académico | Cierre

Cierre - Resumir

We opened this paper by noting…
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Se usa para comenzar el resumen de la tesis
The foregoing discussion has attempted to…
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Se usa para describir lo que se ha intentado lograr con la tesis
The hypotheses were tested with data covering…
Hypotesen blev testet med data dækning...
Se usa para describir los datos usados y para explicar cómo contribuyeron con tus argumentos
To sum up…
Til at opsummere...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis
In summary, …
Summarisk,...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis

Cierre - Conclusión

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Se usa para dar una vista global de la tesis y para enunciar el resultado principal de la tesis
All in all…
Alt i alt...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
By and large…
I det store og hele...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
…leads us to the conclusion that…
...fører os til den konklusion at...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
The arguments given above prove that…
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
We can see then, that…
Vi kan derefter se at...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
All of this points to the fact that…
Alt dette peger på det faktum at...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
Understanding...can help reveal…
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Se usa para proporcionar evidencias que justifiquen la conclusión
On balance…
Ligevægtigt...
Se usa para ofrecer una evaluación imparcial de los resultados
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Se usa en la conclusión de la tesis para reconocer los factores limitantes
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Se usa para dar una conclusion definitiva
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Se usa para dar crédito a ideas de otras personas
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Se usa para enfatizar las conclusiones principales de la tesis
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Se usa para expresar lo que intenta explicar la tesis