Húngaro | Frases - Académico | Cierre

Cierre - Resumir

We opened this paper by noting…
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Se usa para comenzar el resumen de la tesis
The foregoing discussion has attempted to…
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Se usa para describir lo que se ha intentado lograr con la tesis
The hypotheses were tested with data covering…
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Se usa para describir los datos usados y para explicar cómo contribuyeron con tus argumentos
To sum up…
Összefoglalva, ...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis
In summary, …
Összefoglalva ...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis

Cierre - Conclusión

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Se usa para dar una vista global de la tesis y para enunciar el resultado principal de la tesis
All in all…
Összességében ...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
By and large…
Egészében véve ...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
…leads us to the conclusion that…
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
The arguments given above prove that…
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
We can see then, that…
Láthatjuk, hogy ...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
All of this points to the fact that…
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
Understanding...can help reveal…
A .... megértése segíthet felfedni ....
Se usa para proporcionar evidencias que justifiquen la conclusión
On balance…
Összevetve...
Se usa para ofrecer una evaluación imparcial de los resultados
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Se usa en la conclusión de la tesis para reconocer los factores limitantes
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Se usa para dar una conclusion definitiva
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Se usa para dar crédito a ideas de otras personas
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Se usa para enfatizar las conclusiones principales de la tesis
Our study serves as a window to an understanding of the process…
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Se usa para expresar lo que intenta explicar la tesis