Rumano | Frases - Académico | Cierre

Cierre - Resumir

We opened this paper by noting…
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Se usa para comenzar el resumen de la tesis
The foregoing discussion has attempted to…
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Se usa para describir lo que se ha intentado lograr con la tesis
The hypotheses were tested with data covering…
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Se usa para describir los datos usados y para explicar cómo contribuyeron con tus argumentos
To sum up…
Însumând totul...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis
In summary, …
Rezumând,...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis

Cierre - Conclusión

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Se usa para dar una vista global de la tesis y para enunciar el resultado principal de la tesis
All in all…
Per ansamblu...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
By and large…
În mare...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
…leads us to the conclusion that…
...ne duce la concluzia că...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
The arguments given above prove that…
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
We can see then, that…
Putem observa prin urmare că...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
All of this points to the fact that…
Toate aceste argumente indică faptul că...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
Understanding...can help reveal…
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Se usa para proporcionar evidencias que justifiquen la conclusión
On balance…
Pentru a restabili echilibrul...
Se usa para ofrecer una evaluación imparcial de los resultados
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Se usa en la conclusión de la tesis para reconocer los factores limitantes
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Se usa para dar una conclusion definitiva
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Se usa para dar crédito a ideas de otras personas
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Se usa para enfatizar las conclusiones principales de la tesis
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Se usa para expresar lo que intenta explicar la tesis