Coreano | Frases - Académico | Cierre

Cierre - Resumir

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Se usa para comenzar el resumen de la tesis
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Se usa para describir lo que se ha intentado lograr con la tesis
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Se usa para describir los datos usados y para explicar cómo contribuyeron con tus argumentos
Însumând totul...
요약하면, ...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis
Rezumând,...
요약하면, ...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis

Cierre - Conclusión

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Se usa para dar una vista global de la tesis y para enunciar el resultado principal de la tesis
Per ansamblu...
대체로, ...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
În mare...
대체로, ...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
...ne duce la concluzia că...
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Putem observa prin urmare că...
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
Toate aceste argumente indică faptul că...
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Se usa para proporcionar evidencias que justifiquen la conclusión
Pentru a restabili echilibrul...
모든 것을 고려하여, ...
Se usa para ofrecer una evaluación imparcial de los resultados
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Se usa en la conclusión de la tesis para reconocer los factores limitantes
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Se usa para dar una conclusion definitiva
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Se usa para dar crédito a ideas de otras personas
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Se usa para enfatizar las conclusiones principales de la tesis
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Se usa para expresar lo que intenta explicar la tesis