Árabe | Frases - Académico | Cierre

Cierre - Resumir

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Se usa para comenzar el resumen de la tesis
Ovanstående diskussion har försökt att ...
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Se usa para describir lo que se ha intentado lograr con la tesis
Hypoteserna testades med data från ...
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Se usa para describir los datos usados y para explicar cómo contribuyeron con tus argumentos
Sammanfattningsvis ...
لتلخيص ما سبق...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis
För att sammanfatta ...
إجمالاً، ...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis

Cierre - Conclusión

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Se usa para dar una vista global de la tesis y para enunciar el resultado principal de la tesis
Till slut...
إجمالا...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
I stort sett/På det stora hela ...
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
... leder oss till slutsatsen att ...
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Argumenten ovan visar att ...
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Vi kan då se att ...
نستطيع أن نرى أنّ...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
Allt detta pekar på att ...
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Se usa para proporcionar evidencias que justifiquen la conclusión
På det hela taget ...
في نهاية الأمر...
Se usa para ofrecer una evaluación imparcial de los resultados
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Se usa en la conclusión de la tesis para reconocer los factores limitantes
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Se usa para dar una conclusion definitiva
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Se usa para dar crédito a ideas de otras personas
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Se usa para enfatizar las conclusiones principales de la tesis
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Se usa para expresar lo que intenta explicar la tesis