Checo | Frases - Académico | Cierre

Cierre - Resumir

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Se usa para comenzar el resumen de la tesis
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Se usa para describir lo que se ha intentado lograr con la tesis
Hypoteserna testades med data från ...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Se usa para describir los datos usados y para explicar cómo contribuyeron con tus argumentos
Sammanfattningsvis ...
Abych to shrnul(a),...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis
För att sammanfatta ...
Souhrnně lze říci,...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis

Cierre - Conclusión

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Se usa para dar una vista global de la tesis y para enunciar el resultado principal de la tesis
Till slut...
Celkem vzato...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
I stort sett/På det stora hela ...
Celkem vzato...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
... leder oss till slutsatsen att ...
... nás vede k závěru, že...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Argumenten ovan visar att ...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Vi kan då se att ...
Vidíme tedy, že...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
Allt detta pekar på att ...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Se usa para proporcionar evidencias que justifiquen la conclusión
På det hela taget ...
Zároveň...
Se usa para ofrecer una evaluación imparcial de los resultados
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Se usa en la conclusión de la tesis para reconocer los factores limitantes
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Se usa para dar una conclusion definitiva
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Se usa para dar crédito a ideas de otras personas
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Se usa para enfatizar las conclusiones principales de la tesis
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Se usa para expresar lo que intenta explicar la tesis