Danés | Frases - Académico | Cierre

Cierre - Resumir

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Se usa para comenzar el resumen de la tesis
Ovanstående diskussion har försökt att ...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Se usa para describir lo que se ha intentado lograr con la tesis
Hypoteserna testades med data från ...
Hypotesen blev testet med data dækning...
Se usa para describir los datos usados y para explicar cómo contribuyeron con tus argumentos
Sammanfattningsvis ...
Til at opsummere...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis
För att sammanfatta ...
Summarisk,...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis

Cierre - Conclusión

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Se usa para dar una vista global de la tesis y para enunciar el resultado principal de la tesis
Till slut...
Alt i alt...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
I stort sett/På det stora hela ...
I det store og hele...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
... leder oss till slutsatsen att ...
...fører os til den konklusion at...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Argumenten ovan visar att ...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Vi kan då se att ...
Vi kan derefter se at...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
Allt detta pekar på att ...
Alt dette peger på det faktum at...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Se usa para proporcionar evidencias que justifiquen la conclusión
På det hela taget ...
Ligevægtigt...
Se usa para ofrecer una evaluación imparcial de los resultados
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Se usa en la conclusión de la tesis para reconocer los factores limitantes
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Se usa para dar una conclusion definitiva
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Se usa para dar crédito a ideas de otras personas
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Se usa para enfatizar las conclusiones principales de la tesis
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Se usa para expresar lo que intenta explicar la tesis