Finlandés | Frases - Académico | Cierre

Cierre - Resumir

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Se usa para comenzar el resumen de la tesis
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Se usa para describir lo que se ha intentado lograr con la tesis
Hypoteserna testades med data från ...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Se usa para describir los datos usados y para explicar cómo contribuyeron con tus argumentos
Sammanfattningsvis ...
Yhteenvetona...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis
För att sammanfatta ...
Yhteenvetona...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis

Cierre - Conclusión

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Se usa para dar una vista global de la tesis y para enunciar el resultado principal de la tesis
Till slut...
Kaiken kaikkiaan
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
I stort sett/På det stora hela ...
Yleisesti ottaen
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
... leder oss till slutsatsen att ...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Argumenten ovan visar att ...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Vi kan då se att ...
Näemme siis, että...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
Allt detta pekar på att ...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Se usa para proporcionar evidencias que justifiquen la conclusión
På det hela taget ...
Kaiken kaikkiaan
Se usa para ofrecer una evaluación imparcial de los resultados
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Se usa en la conclusión de la tesis para reconocer los factores limitantes
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Se usa para dar una conclusion definitiva
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Se usa para dar crédito a ideas de otras personas
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Se usa para enfatizar las conclusiones principales de la tesis
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Se usa para expresar lo que intenta explicar la tesis