Inglés | Frases - Académico | Cierre

Cierre - Resumir

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
We opened this paper by noting…
Se usa para comenzar el resumen de la tesis
Ovanstående diskussion har försökt att ...
The foregoing discussion has attempted to…
Se usa para describir lo que se ha intentado lograr con la tesis
Hypoteserna testades med data från ...
The hypotheses were tested with data covering…
Se usa para describir los datos usados y para explicar cómo contribuyeron con tus argumentos
Sammanfattningsvis ...
To sum up…
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis
För att sammanfatta ...
In summary, …
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis

Cierre - Conclusión

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Se usa para dar una vista global de la tesis y para enunciar el resultado principal de la tesis
Till slut...
All in all…
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
I stort sett/På det stora hela ...
By and large…
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
... leder oss till slutsatsen att ...
…leads us to the conclusion that…
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Argumenten ovan visar att ...
The arguments given above prove that…
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Vi kan då se att ...
We can see then, that…
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
Allt detta pekar på att ...
All of this points to the fact that…
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Understanding...can help reveal…
Se usa para proporcionar evidencias que justifiquen la conclusión
På det hela taget ...
On balance…
Se usa para ofrecer una evaluación imparcial de los resultados
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Se usa en la conclusión de la tesis para reconocer los factores limitantes
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Se usa para dar una conclusion definitiva
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Se usa para dar crédito a ideas de otras personas
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Se usa para enfatizar las conclusiones principales de la tesis
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Se usa para expresar lo que intenta explicar la tesis