Japonés | Frases - Académico | Cierre

Cierre - Resumir

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Se usa para comenzar el resumen de la tesis
Ovanstående diskussion har försökt att ...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Se usa para describir lo que se ha intentado lograr con la tesis
Hypoteserna testades med data från ...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Se usa para describir los datos usados y para explicar cómo contribuyeron con tus argumentos
Sammanfattningsvis ...
結論として、・・・・
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis
För att sammanfatta ...
まとめると、・・・・
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis

Cierre - Conclusión

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Se usa para dar una vista global de la tesis y para enunciar el resultado principal de la tesis
Till slut...
全体に目を向けると、・・・・
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
I stort sett/På det stora hela ...
全般的に見て、・・・・
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
... leder oss till slutsatsen att ...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Argumenten ovan visar att ...
前述の議論は・・・・を証明している。
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Vi kan då se att ...
・・・・ということが見て取れる。
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
Allt detta pekar på att ...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Se usa para proporcionar evidencias que justifiquen la conclusión
På det hela taget ...
あらゆる点から見て、・・・・
Se usa para ofrecer una evaluación imparcial de los resultados
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Se usa en la conclusión de la tesis para reconocer los factores limitantes
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
したがって、・・・・という事実がある。
Se usa para dar una conclusion definitiva
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Se usa para dar crédito a ideas de otras personas
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Se usa para enfatizar las conclusiones principales de la tesis
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Se usa para expresar lo que intenta explicar la tesis