Ruso | Frases - Académico | Cierre

Cierre - Resumir

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Мы начали доклад с того, что...
Se usa para comenzar el resumen de la tesis
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Последующее обсуждение было попыткой...
Se usa para describir lo que se ha intentado lograr con la tesis
Hypoteserna testades med data från ...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Se usa para describir los datos usados y para explicar cómo contribuyeron con tus argumentos
Sammanfattningsvis ...
Подводя итог...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis
För att sammanfatta ...
Подводя итог...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis

Cierre - Conclusión

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Se usa para dar una vista global de la tesis y para enunciar el resultado principal de la tesis
Till slut...
В целом...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
I stort sett/På det stora hela ...
В общем...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
... leder oss till slutsatsen att ...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Argumenten ovan visar att ...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Vi kan då se att ...
Таким образом мы видим, что...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
Allt detta pekar på att ...
Все это указывает на то, что...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Se usa para proporcionar evidencias que justifiquen la conclusión
På det hela taget ...
В балансе...
Se usa para ofrecer una evaluación imparcial de los resultados
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Se usa en la conclusión de la tesis para reconocer los factores limitantes
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Se usa para dar una conclusion definitiva
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Se usa para dar crédito a ideas de otras personas
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Se usa para enfatizar las conclusiones principales de la tesis
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Se usa para expresar lo que intenta explicar la tesis