Tailandés | Frases - Académico | Cierre

Cierre - Resumir

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Se usa para comenzar el resumen de la tesis
Ovanstående diskussion har försökt att ...
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Se usa para describir lo que se ha intentado lograr con la tesis
Hypoteserna testades med data från ...
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Se usa para describir los datos usados y para explicar cómo contribuyeron con tus argumentos
Sammanfattningsvis ...
สรุปทั้งหมด...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis
För att sammanfatta ...
โดยสรุป...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis

Cierre - Conclusión

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Se usa para dar una vista global de la tesis y para enunciar el resultado principal de la tesis
Till slut...
ทั้งหมด...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
I stort sett/På det stora hela ...
โดยภาพรวมแล้ว...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
... leder oss till slutsatsen att ...
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Argumenten ovan visar att ...
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Vi kan då se att ...
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
Allt detta pekar på att ...
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Se usa para proporcionar evidencias que justifiquen la conclusión
På det hela taget ...
โดยสมดุลแล้ว...
Se usa para ofrecer una evaluación imparcial de los resultados
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Se usa en la conclusión de la tesis para reconocer los factores limitantes
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Se usa para dar una conclusion definitiva
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Se usa para dar crédito a ideas de otras personas
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Se usa para enfatizar las conclusiones principales de la tesis
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Se usa para expresar lo que intenta explicar la tesis