Turco | Frases - Académico | Cierre

Cierre - Resumir

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Se usa para comenzar el resumen de la tesis
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Se usa para describir lo que se ha intentado lograr con la tesis
Hypoteserna testades med data från ...
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Se usa para describir los datos usados y para explicar cómo contribuyeron con tus argumentos
Sammanfattningsvis ...
Özetlemek gerekirse ...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis
För att sammanfatta ...
Kısacası ...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis

Cierre - Conclusión

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Se usa para dar una vista global de la tesis y para enunciar el resultado principal de la tesis
Till slut...
Sonuç olarak ...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
I stort sett/På det stora hela ...
Genel olarak ...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
... leder oss till slutsatsen att ...
... bizi ... sonucuna götürür.
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Argumenten ovan visar att ...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
Vi kan då se att ...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
Allt detta pekar på att ...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Se usa para proporcionar evidencias que justifiquen la conclusión
På det hela taget ...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Se usa para ofrecer una evaluación imparcial de los resultados
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Se usa en la conclusión de la tesis para reconocer los factores limitantes
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Se usa para dar una conclusion definitiva
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Se usa para dar crédito a ideas de otras personas
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Se usa para enfatizar las conclusiones principales de la tesis
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Se usa para expresar lo que intenta explicar la tesis