Polaco | Frases - Académico | Cierre

Cierre - Resumir

เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Se usa para comenzar el resumen de la tesis
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Se usa para describir lo que se ha intentado lograr con la tesis
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Se usa para describir los datos usados y para explicar cómo contribuyeron con tus argumentos
สรุปทั้งหมด...
Podsumowując, ...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis
โดยสรุป...
W podsumowaniu, ...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis

Cierre - Conclusión

เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Se usa para dar una vista global de la tesis y para enunciar el resultado principal de la tesis
ทั้งหมด...
W sumie...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
โดยภาพรวมแล้ว...
Ogólnie...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
...prowadzi do wniosku, że...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Widzimy więc, że...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Se usa para proporcionar evidencias que justifiquen la conclusión
โดยสมดุลแล้ว...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Se usa para ofrecer una evaluación imparcial de los resultados
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Se usa en la conclusión de la tesis para reconocer los factores limitantes
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Se usa para dar una conclusion definitiva
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Se usa para dar crédito a ideas de otras personas
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Se usa para enfatizar las conclusiones principales de la tesis
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Se usa para expresar lo que intenta explicar la tesis