Rumano | Frases - Académico | Cuerpo

Cuerpo - Concordar

一般来说,我同意...,因为...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
人们较倾向于同意...,因为...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
我能理解他/她的观点。
Înţeleg punctul său de vedere.
Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente
我完全同意...
Sunt în totalitate de acord că...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro
我完全赞同...的观点。
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro

Cuerpo - Estar en desacuerdo

总的来说,我不同意...,因为...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
人们较倾向于不同意...,因为...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
我明白他的意思,但是完全不同意。
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Se usa cuando se entiende el punto de vista del otro, pero no se está de acuerdo en lo absoluto
我强烈不同意...
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Se usa cuando se está en completo desacuerdo con el punto de vista de alguien
我坚决反对...的观点
Mă opun total ideii conform căreia...
Se usa cuando se está en completa oposición con el punto de vista de otra persona

Cuerpo - Comparaciones

就...方面,...和...相似/不同
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
Una manera informal de exponer similitudes específicas o de hacer comparaciones entre dos cosas
和...比,...表明...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
对比...,...是...
...în opoziţie cu...este/sunt...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
在...方面,...和...是相似的
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la similitud entre dos cosas
在...方面,...和...不同
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la diferencia entre dos cosas
第一...,与此对比,第二...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Se usa cuando se establecen similitudes o comparaciones específicas entre dos cosas
...和...的一个不同点是...,而...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Se usa para resaltar la diferencia entre dos cosas; puede ser el comienzo de una larga lista de diferencias

Cuerpo - Opiniones

我想说的是...
Aş putea spune că...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
对我来说,它像是...
Impresia mea este că...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
在我看来...
După părerea mea,...
Se usa para dar una opinión personal
我认为...
Din punctul meu de vedere...
Se usa para dar una opinión personal
我的观点是...
Sunt de părere că...
Se usa para dar una opinión personal
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Se usa cuando se quiere enumerar las razones para algo
我相信...,因为...
Convingerea mea este că... deoarece...
Se usa cuando se quiere dar una opinión personal de la que no se está seguro y un fundamento para esa opinión

Cuerpo - Conectores

现在让我们分析/转到/研究...
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
...清楚了,让我们把注意力转到...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Se usa cuando se agrega información importante a un argumento ya desarrollado
诚然...,但是...
Admitem faptul că..., dar...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
...是对的,但是事实上...
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
诚然...,但是...
Se admite faptul că..., însă...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
相反...
Din contră,...
Se usa cuando se corrige una creencia errada, luego de haber establecido dicha creencia como correcta
一方面...
Pe de o parte...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento
另一方面...
Pe de altă parte...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento. Siempre se usa después de "on the one hand..."
尽管...
Contrar...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
尽管...
În ciuda faptului că...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
从科学/历史角度讲...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Se usa cuando se hace referencia a hechos científicos o históricos
附带说一句...
Întâmplător...
Se usa cuando se piensa en un planteamiento adicional que puede sustentar el análisis
此外...
Mai mult decât atât...
Se usa cuando se desarrolla un planteamiento hasta un nivel muy analítico