Húngaro | Frases - Académico | Cuerpo

Cuerpo - Concordar

일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Értem, amit mond.
Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro

Cuerpo - Estar en desacuerdo

일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Se usa cuando se entiende el punto de vista del otro, pero no se está de acuerdo en lo absoluto
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Se usa cuando se está en completo desacuerdo con el punto de vista de alguien
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Se usa cuando se está en completa oposición con el punto de vista de otra persona

Cuerpo - Comparaciones

.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Una manera informal de exponer similitudes específicas o de hacer comparaciones entre dos cosas
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
....-val/vel ellentétben, a .......
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la similitud entre dos cosas
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la diferencia entre dos cosas
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Se usa cuando se establecen similitudes o comparaciones específicas entre dos cosas
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Se usa para resaltar la diferencia entre dos cosas; puede ser el comienzo de una larga lista de diferencias

Cuerpo - Opiniones

.....라고 말하고 싶습니다.
Azt mondanám, hogy ...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
제 생각에는, ...
Véleményem szerint ...
Se usa para dar una opinión personal
저의 관점에서는, ...
Véleményem szerint ...
Se usa para dar una opinión personal
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Se usa para dar una opinión personal
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Se usa cuando se quiere enumerar las razones para algo
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Se usa cuando se quiere dar una opinión personal de la que no se está seguro y un fundamento para esa opinión

Cuerpo - Conectores

그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Se usa cuando se agrega información importante a un argumento ya desarrollado
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Hozzátéve ...., de ....
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
반대로, ...
Ezzel ellentétben ....
Se usa cuando se corrige una creencia errada, luego de haber establecido dicha creencia como correcta
한편으로는 ...
Másrészt viszont ....
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento
다른 한편으로는 ...
Másrészt ...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento. Siempre se usa después de "on the one hand..."
... 에도 불구하고, ...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
... 한 사실에도 불구하고,
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Tudományosan/történelmileg ...
Se usa cuando se hace referencia a hechos científicos o históricos
부수적으로, ...
Mellékesen....
Se usa cuando se piensa en un planteamiento adicional que puede sustentar el análisis
게다가, ...
Továbbá ....
Se usa cuando se desarrolla un planteamiento hasta un nivel muy analítico