Coreano | Frases - Académico | Cuerpo

Cuerpo - Concordar

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
Értem, amit mond.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro

Cuerpo - Estar en desacuerdo

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Se usa cuando se entiende el punto de vista del otro, pero no se está de acuerdo en lo absoluto
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Se usa cuando se está en completo desacuerdo con el punto de vista de alguien
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Se usa cuando se está en completa oposición con el punto de vista de otra persona

Cuerpo - Comparaciones

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
Una manera informal de exponer similitudes específicas o de hacer comparaciones entre dos cosas
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
....-val/vel ellentétben, a .......
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la similitud entre dos cosas
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la diferencia entre dos cosas
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Se usa cuando se establecen similitudes o comparaciones específicas entre dos cosas
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Se usa para resaltar la diferencia entre dos cosas; puede ser el comienzo de una larga lista de diferencias

Cuerpo - Opiniones

Azt mondanám, hogy ...
.....라고 말하고 싶습니다.
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
Nekem úgy tűnik, hogy ...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
Véleményem szerint ...
제 생각에는, ...
Se usa para dar una opinión personal
Véleményem szerint ...
저의 관점에서는, ...
Se usa para dar una opinión personal
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Se usa para dar una opinión personal
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Se usa cuando se quiere enumerar las razones para algo
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Se usa cuando se quiere dar una opinión personal de la que no se está seguro y un fundamento para esa opinión

Cuerpo - Conectores

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Se usa cuando se agrega información importante a un argumento ya desarrollado
Hozzátéve ...., de ....
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Ezzel ellentétben ....
반대로, ...
Se usa cuando se corrige una creencia errada, luego de haber establecido dicha creencia como correcta
Másrészt viszont ....
한편으로는 ...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento
Másrészt ...
다른 한편으로는 ...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento. Siempre se usa después de "on the one hand..."
Ellentében a ....-val/vel, a ....
... 에도 불구하고, ...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
... 한 사실에도 불구하고,
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
Tudományosan/történelmileg ...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Se usa cuando se hace referencia a hechos científicos o históricos
Mellékesen....
부수적으로, ...
Se usa cuando se piensa en un planteamiento adicional que puede sustentar el análisis
Továbbá ....
게다가, ...
Se usa cuando se desarrolla un planteamiento hasta un nivel muy analítico