Rumano | Frases - Académico | Cuerpo

Cuerpo - Concordar

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Cineva este de acord cu...deoarece...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
Értem, amit mond.
Înţeleg punctul său de vedere.
Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Sunt în totalitate de acord că...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro

Cuerpo - Estar en desacuerdo

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Se usa cuando se entiende el punto de vista del otro, pero no se está de acuerdo en lo absoluto
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Se usa cuando se está en completo desacuerdo con el punto de vista de alguien
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Mă opun total ideii conform căreia...
Se usa cuando se está en completa oposición con el punto de vista de otra persona

Cuerpo - Comparaciones

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
Una manera informal de exponer similitudes específicas o de hacer comparaciones entre dos cosas
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
....-val/vel ellentétben, a .......
...în opoziţie cu...este/sunt...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la similitud entre dos cosas
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la diferencia entre dos cosas
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Se usa cuando se establecen similitudes o comparaciones específicas entre dos cosas
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Se usa para resaltar la diferencia entre dos cosas; puede ser el comienzo de una larga lista de diferencias

Cuerpo - Opiniones

Azt mondanám, hogy ...
Aş putea spune că...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Impresia mea este că...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
Véleményem szerint ...
După părerea mea,...
Se usa para dar una opinión personal
Véleményem szerint ...
Din punctul meu de vedere...
Se usa para dar una opinión personal
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Sunt de părere că...
Se usa para dar una opinión personal
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Se usa cuando se quiere enumerar las razones para algo
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Convingerea mea este că... deoarece...
Se usa cuando se quiere dar una opinión personal de la que no se está seguro y un fundamento para esa opinión

Cuerpo - Conectores

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Se usa cuando se agrega información importante a un argumento ya desarrollado
Hozzátéve ...., de ....
Admitem faptul că..., dar...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Se admite faptul că..., însă...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Ezzel ellentétben ....
Din contră,...
Se usa cuando se corrige una creencia errada, luego de haber establecido dicha creencia como correcta
Másrészt viszont ....
Pe de o parte...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento
Másrészt ...
Pe de altă parte...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento. Siempre se usa después de "on the one hand..."
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Contrar...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
În ciuda faptului că...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
Tudományosan/történelmileg ...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Se usa cuando se hace referencia a hechos científicos o históricos
Mellékesen....
Întâmplător...
Se usa cuando se piensa en un planteamiento adicional que puede sustentar el análisis
Továbbá ....
Mai mult decât atât...
Se usa cuando se desarrolla un planteamiento hasta un nivel muy analítico