Griego | Frases - Académico | Cuerpo

Cuerpo - Concordar

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente
W pełni się zgadzam z...
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro

Cuerpo - Estar en desacuerdo

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Se usa cuando se entiende el punto de vista del otro, pero no se está de acuerdo en lo absoluto
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Se usa cuando se está en completo desacuerdo con el punto de vista de alguien
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Se usa cuando se está en completa oposición con el punto de vista de otra persona

Cuerpo - Comparaciones

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
Una manera informal de exponer similitudes específicas o de hacer comparaciones entre dos cosas
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la similitud entre dos cosas
....i...rożnią się pod względem...
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la diferencia entre dos cosas
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Se usa cuando se establecen similitudes o comparaciones específicas entre dos cosas
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Se usa para resaltar la diferencia entre dos cosas; puede ser el comienzo de una larga lista de diferencias

Cuerpo - Opiniones

Powiedziałbym, że...
Θα μπορούσα να πω ότι...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
Wydaje mi się, że...
Μου φαίνεται ότι...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
Moim zdaniem...
Κατά την γνώμη μου...
Se usa para dar una opinión personal
Z mojego punktu widzenia...
Κατά την δική μου άποψη...
Se usa para dar una opinión personal
Jestem zdania, że...
Είμαι της γνώμης ότι...
Se usa para dar una opinión personal
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Se usa cuando se quiere enumerar las razones para algo
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Se usa cuando se quiere dar una opinión personal de la que no se está seguro y un fundamento para esa opinión

Cuerpo - Conectores

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Se usa cuando se agrega información importante a un argumento ya desarrollado
Wprawdzie..., ale...
Βεβαίως..., αλλά...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Przeciwnie, ...
Αντιθέτως, ...
Se usa cuando se corrige una creencia errada, luego de haber establecido dicha creencia como correcta
Z jednej strony...
Από τη μία...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento
Z drugiej strony...
Από την άλλη...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento. Siempre se usa después de "on the one hand..."
Pomimo/Wbrew...
Παρόλο που...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
Pomimo faktu, że...
Παρά το γεγονός ότι...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Se usa cuando se hace referencia a hechos científicos o históricos
Nawiasem mówiąc, ...
Παρεμπιπτόντως...
Se usa cuando se piensa en un planteamiento adicional que puede sustentar el análisis
Ponadto...
Επιπροσθέτως...
Se usa cuando se desarrolla un planteamiento hasta un nivel muy analítico