Ruso | Frases - Académico | Cuerpo

Cuerpo - Concordar

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Согласие
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
Cineva este de acord cu...deoarece...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
Înţeleg punctul său de vedere.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente
Sunt în totalitate de acord că...
Я полностью согласен, что...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro

Cuerpo - Estar en desacuerdo

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Se usa cuando se entiende el punto de vista del otro, pero no se está de acuerdo en lo absoluto
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Я совершенно не соголасен с...
Se usa cuando se está en completo desacuerdo con el punto de vista de alguien
Mă opun total ideii conform căreia...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Se usa cuando se está en completa oposición con el punto de vista de otra persona

Cuerpo - Comparaciones

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Una manera informal de exponer similitudes específicas o de hacer comparaciones entre dos cosas
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
И наоборот, ... показывает...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
...în opoziţie cu...este/sunt...
В отличие от...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
... похоже на ..., если принять во внимание...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la similitud entre dos cosas
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
... и ... различаются в понимании ...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la diferencia entre dos cosas
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Первое...., второе, напротив, ...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Se usa cuando se establecen similitudes o comparaciones específicas entre dos cosas
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Se usa para resaltar la diferencia entre dos cosas; puede ser el comienzo de una larga lista de diferencias

Cuerpo - Opiniones

Aş putea spune că...
Я бы предположил, что...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
Impresia mea este că...
Мне кажется, что...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
După părerea mea,...
Я считаю, что...
Se usa para dar una opinión personal
Din punctul meu de vedere...
По моему мнению...
Se usa para dar una opinión personal
Sunt de părere că...
Я придерживаюсь мнения, что...
Se usa para dar una opinión personal
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Se usa cuando se quiere enumerar las razones para algo
Convingerea mea este că... deoarece...
Я полагаю, что...
Se usa cuando se quiere dar una opinión personal de la que no se está seguro y un fundamento para esa opinión

Cuerpo - Conectores

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Нельзя не заметить, что ...
Se usa cuando se agrega información importante a un argumento ya desarrollado
Admitem faptul că..., dar...
Согласен.., но...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Se admite faptul că..., însă...
Согласен,... , и тем неменее
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Din contră,...
Напротив,...
Se usa cuando se corrige una creencia errada, luego de haber establecido dicha creencia como correcta
Pe de o parte...
С одной стороны
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento
Pe de altă parte...
С другой стороны...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento. Siempre se usa después de "on the one hand..."
Contrar...
Несмотря на
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
În ciuda faptului că...
Хотя...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Говоря научным языком...
Se usa cuando se hace referencia a hechos científicos o históricos
Întâmplător...
Между прочим...
Se usa cuando se piensa en un planteamiento adicional que puede sustentar el análisis
Mai mult decât atât...
Более того...
Se usa cuando se desarrolla un planteamiento hasta un nivel muy analítico