Danés | Frases - Académico | Cuerpo

Cuerpo - Concordar

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente
Jag håller helt med om att ...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro

Cuerpo - Estar en desacuerdo

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Se usa cuando se entiende el punto de vista del otro, pero no se está de acuerdo en lo absoluto
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Jeg er stærkt uenig i at...
Se usa cuando se está en completo desacuerdo con el punto de vista de alguien
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Se usa cuando se está en completa oposición con el punto de vista de otra persona

Cuerpo - Comparaciones

... och ... är lika/olika när det gäller ...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Una manera informal de exponer similitudes específicas o de hacer comparaciones entre dos cosas
I motsats till ..., ... visar ...
I modsætning til..., ...viser...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
... till skillnad från ... är...
...i modsætning til... er...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
... liknar ... när det gäller ...
...er lig... i forbindelse med
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la similitud entre dos cosas
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
...og... er forskellige med hensyn til...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la diferencia entre dos cosas
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Se usa cuando se establecen similitudes o comparaciones específicas entre dos cosas
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Se usa para resaltar la diferencia entre dos cosas; puede ser el comienzo de una larga lista de diferencias

Cuerpo - Opiniones

Jag skulle säga att ...
Jeg ville sige at...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
För mig verkar det som att ...
For mig virker det som om at...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
Enligt min åsikt ...
Efter min mening...
Se usa para dar una opinión personal
Från min synpunkt sett ...
Fra mit synspunkt...
Se usa para dar una opinión personal
Jag är av den uppfattningen att ...
Jeg er af den mening at...
Se usa para dar una opinión personal
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Se usa cuando se quiere enumerar las razones para algo
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Det er min opfattelse at... fordi...
Se usa cuando se quiere dar una opinión personal de la que no se está seguro y un fundamento para esa opinión

Cuerpo - Conectores

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Se usa cuando se agrega información importante a un argumento ya desarrollado
Visserligen ... men ...
Indrømmet..., men...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Selvom, ikke desto mindre...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Tvärtom ...
Derimod,...
Se usa cuando se corrige una creencia errada, luego de haber establecido dicha creencia como correcta
Å ena sidan ...
På den ene side...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento
Å andra sidan ...
På den anden side...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento. Siempre se usa después de "on the one hand..."
Trots ...
På trods af...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
Trots att ...
Til trods for det faktum at...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Videnskabeligt/historisk set...
Se usa cuando se hace referencia a hechos científicos o históricos
För övrigt/Förresten ...
I øvrigt...
Se usa cuando se piensa en un planteamiento adicional que puede sustentar el análisis
Dessutom ...
Endvidere...
Se usa cuando se desarrolla un planteamiento hasta un nivel muy analítico