Finlandés | Frases - Académico | Cuerpo

Cuerpo - Concordar

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente
Jag håller helt med om att ...
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro

Cuerpo - Estar en desacuerdo

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Se usa cuando se entiende el punto de vista del otro, pero no se está de acuerdo en lo absoluto
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Se usa cuando se está en completo desacuerdo con el punto de vista de alguien
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Se usa cuando se está en completa oposición con el punto de vista de otra persona

Cuerpo - Comparaciones

... och ... är lika/olika när det gäller ...
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
Una manera informal de exponer similitudes específicas o de hacer comparaciones entre dos cosas
I motsats till ..., ... visar ...
Verrattuna ..., ... näyttää...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
... till skillnad från ... är...
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
... liknar ... när det gäller ...
... muistuttaa ... suhteessa...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la similitud entre dos cosas
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la diferencia entre dos cosas
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Se usa cuando se establecen similitudes o comparaciones específicas entre dos cosas
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Se usa para resaltar la diferencia entre dos cosas; puede ser el comienzo de una larga lista de diferencias

Cuerpo - Opiniones

Jag skulle säga att ...
Voisin sanoa, että...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
För mig verkar det som att ...
Vaikuttaa siltä, että...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
Enligt min åsikt ...
Mielestäni...
Se usa para dar una opinión personal
Från min synpunkt sett ...
Omalta näkökantiltani katsoen...
Se usa para dar una opinión personal
Jag är av den uppfattningen att ...
Olen sitä mieltä, että...
Se usa para dar una opinión personal
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Se usa cuando se quiere enumerar las razones para algo
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Uskon, että..., sillä...
Se usa cuando se quiere dar una opinión personal de la que no se está seguro y un fundamento para esa opinión

Cuerpo - Conectores

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Se usa cuando se agrega información importante a un argumento ya desarrollado
Visserligen ... men ...
Kieltämättä..., mutta...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Tvärtom ...
Päinvastoin...
Se usa cuando se corrige una creencia errada, luego de haber establecido dicha creencia como correcta
Å ena sidan ...
Toisaalta...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento
Å andra sidan ...
Toisaalta...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento. Siempre se usa después de "on the one hand..."
Trots ...
Huolimatta...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
Trots att ...
Huolimatta siitä, että...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Se usa cuando se hace referencia a hechos científicos o históricos
För övrigt/Förresten ...
Ohimennen...
Se usa cuando se piensa en un planteamiento adicional que puede sustentar el análisis
Dessutom ...
Lisäksi...
Se usa cuando se desarrolla un planteamiento hasta un nivel muy analítico