Griego | Frases - Académico | Cuerpo

Cuerpo - Concordar

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente
Jag håller helt med om att ...
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro

Cuerpo - Estar en desacuerdo

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Se usa cuando se entiende el punto de vista del otro, pero no se está de acuerdo en lo absoluto
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Se usa cuando se está en completo desacuerdo con el punto de vista de alguien
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Se usa cuando se está en completa oposición con el punto de vista de otra persona

Cuerpo - Comparaciones

... och ... är lika/olika när det gäller ...
...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
Una manera informal de exponer similitudes específicas o de hacer comparaciones entre dos cosas
I motsats till ..., ... visar ...
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
... till skillnad från ... är...
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
... liknar ... när det gäller ...
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la similitud entre dos cosas
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la diferencia entre dos cosas
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Se usa cuando se establecen similitudes o comparaciones específicas entre dos cosas
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Se usa para resaltar la diferencia entre dos cosas; puede ser el comienzo de una larga lista de diferencias

Cuerpo - Opiniones

Jag skulle säga att ...
Θα μπορούσα να πω ότι...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
För mig verkar det som att ...
Μου φαίνεται ότι...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
Enligt min åsikt ...
Κατά την γνώμη μου...
Se usa para dar una opinión personal
Från min synpunkt sett ...
Κατά την δική μου άποψη...
Se usa para dar una opinión personal
Jag är av den uppfattningen att ...
Είμαι της γνώμης ότι...
Se usa para dar una opinión personal
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Se usa cuando se quiere enumerar las razones para algo
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Se usa cuando se quiere dar una opinión personal de la que no se está seguro y un fundamento para esa opinión

Cuerpo - Conectores

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Se usa cuando se agrega información importante a un argumento ya desarrollado
Visserligen ... men ...
Βεβαίως..., αλλά...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Tvärtom ...
Αντιθέτως, ...
Se usa cuando se corrige una creencia errada, luego de haber establecido dicha creencia como correcta
Å ena sidan ...
Από τη μία...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento
Å andra sidan ...
Από την άλλη...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento. Siempre se usa después de "on the one hand..."
Trots ...
Παρόλο που...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
Trots att ...
Παρά το γεγονός ότι...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Se usa cuando se hace referencia a hechos científicos o históricos
För övrigt/Förresten ...
Παρεμπιπτόντως...
Se usa cuando se piensa en un planteamiento adicional que puede sustentar el análisis
Dessutom ...
Επιπροσθέτως...
Se usa cuando se desarrolla un planteamiento hasta un nivel muy analítico