Holandés | Frases - Académico | Cuerpo

Cuerpo - Concordar

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente
Jag håller helt med om att ...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro

Cuerpo - Estar en desacuerdo

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Se usa cuando se entiende el punto de vista del otro, pero no se está de acuerdo en lo absoluto
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Se usa cuando se está en completo desacuerdo con el punto de vista de alguien
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Se usa cuando se está en completa oposición con el punto de vista de otra persona

Cuerpo - Comparaciones

... och ... är lika/olika när det gäller ...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Una manera informal de exponer similitudes específicas o de hacer comparaciones entre dos cosas
I motsats till ..., ... visar ...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
... till skillnad från ... är...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
... liknar ... när det gäller ...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la similitud entre dos cosas
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la diferencia entre dos cosas
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Se usa cuando se establecen similitudes o comparaciones específicas entre dos cosas
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Se usa para resaltar la diferencia entre dos cosas; puede ser el comienzo de una larga lista de diferencias

Cuerpo - Opiniones

Jag skulle säga att ...
Ik zou zeggen dat ...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
För mig verkar det som att ...
Het lijkt mij dat ...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
Enligt min åsikt ...
Naar mijn mening ...
Se usa para dar una opinión personal
Från min synpunkt sett ...
Vanuit mijn standpunt ...
Se usa para dar una opinión personal
Jag är av den uppfattningen att ...
Ik ben van mening dat ...
Se usa para dar una opinión personal
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Se usa cuando se quiere enumerar las razones para algo
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Se usa cuando se quiere dar una opinión personal de la que no se está seguro y un fundamento para esa opinión

Cuerpo - Conectores

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Se usa cuando se agrega información importante a un argumento ya desarrollado
Visserligen ... men ...
Toegegeven ..., maar ...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Tvärtom ...
Integendeel, ...
Se usa cuando se corrige una creencia errada, luego de haber establecido dicha creencia como correcta
Å ena sidan ...
Enerzijds ...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento
Å andra sidan ...
Anderzijds ...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento. Siempre se usa después de "on the one hand..."
Trots ...
Ondanks ...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
Trots att ...
Ondanks het feit dat ...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Se usa cuando se hace referencia a hechos científicos o históricos
För övrigt/Förresten ...
Bijkomend ...
Se usa cuando se piensa en un planteamiento adicional que puede sustentar el análisis
Dessutom ...
Bovendien ...
Se usa cuando se desarrolla un planteamiento hasta un nivel muy analítico