Húngaro | Frases - Académico | Cuerpo

Cuerpo - Concordar

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Értem, amit mond.
Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente
Jag håller helt med om att ...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro

Cuerpo - Estar en desacuerdo

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Se usa cuando se entiende el punto de vista del otro, pero no se está de acuerdo en lo absoluto
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Se usa cuando se está en completo desacuerdo con el punto de vista de alguien
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Se usa cuando se está en completa oposición con el punto de vista de otra persona

Cuerpo - Comparaciones

... och ... är lika/olika när det gäller ...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Una manera informal de exponer similitudes específicas o de hacer comparaciones entre dos cosas
I motsats till ..., ... visar ...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
... till skillnad från ... är...
....-val/vel ellentétben, a .......
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
... liknar ... när det gäller ...
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la similitud entre dos cosas
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la diferencia entre dos cosas
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Se usa cuando se establecen similitudes o comparaciones específicas entre dos cosas
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Se usa para resaltar la diferencia entre dos cosas; puede ser el comienzo de una larga lista de diferencias

Cuerpo - Opiniones

Jag skulle säga att ...
Azt mondanám, hogy ...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
För mig verkar det som att ...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
Enligt min åsikt ...
Véleményem szerint ...
Se usa para dar una opinión personal
Från min synpunkt sett ...
Véleményem szerint ...
Se usa para dar una opinión personal
Jag är av den uppfattningen att ...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Se usa para dar una opinión personal
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Se usa cuando se quiere enumerar las razones para algo
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Se usa cuando se quiere dar una opinión personal de la que no se está seguro y un fundamento para esa opinión

Cuerpo - Conectores

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Se usa cuando se agrega información importante a un argumento ya desarrollado
Visserligen ... men ...
Hozzátéve ...., de ....
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Tvärtom ...
Ezzel ellentétben ....
Se usa cuando se corrige una creencia errada, luego de haber establecido dicha creencia como correcta
Å ena sidan ...
Másrészt viszont ....
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento
Å andra sidan ...
Másrészt ...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento. Siempre se usa después de "on the one hand..."
Trots ...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
Trots att ...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Tudományosan/történelmileg ...
Se usa cuando se hace referencia a hechos científicos o históricos
För övrigt/Förresten ...
Mellékesen....
Se usa cuando se piensa en un planteamiento adicional que puede sustentar el análisis
Dessutom ...
Továbbá ....
Se usa cuando se desarrolla un planteamiento hasta un nivel muy analítico