Japonés | Frases - Académico | Cuerpo

Cuerpo - Concordar

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
言っていることはもっともだ。
Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente
Jag håller helt med om att ...
・・・・に同意している。
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
心から・・・・という意見を支持する。
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro

Cuerpo - Estar en desacuerdo

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Se usa cuando se entiende el punto de vista del otro, pero no se está de acuerdo en lo absoluto
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
・・・・に強く反対である。
Se usa cuando se está en completo desacuerdo con el punto de vista de alguien
Jag är helt och hållet emot idén att ...
・・・・という意見に断固として反対する。
Se usa cuando se está en completa oposición con el punto de vista de otra persona

Cuerpo - Comparaciones

... och ... är lika/olika när det gäller ...
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
Una manera informal de exponer similitudes específicas o de hacer comparaciones entre dos cosas
I motsats till ..., ... visar ...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
... till skillnad från ... är...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
... liknar ... när det gäller ...
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la similitud entre dos cosas
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la diferencia entre dos cosas
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Se usa cuando se establecen similitudes o comparaciones específicas entre dos cosas
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Se usa para resaltar la diferencia entre dos cosas; puede ser el comienzo de una larga lista de diferencias

Cuerpo - Opiniones

Jag skulle säga att ...
・・・・と言えるかもしれない。
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
För mig verkar det som att ...
・・・・のように見受けられる。
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
Enligt min åsikt ...
私の意見では、・・・・
Se usa para dar una opinión personal
Från min synpunkt sett ...
私の見方だと、・・・・
Se usa para dar una opinión personal
Jag är av den uppfattningen att ...
私の意見としては、・・・・
Se usa para dar una opinión personal
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Se usa cuando se quiere enumerar las razones para algo
Det är min åsikt att ... eftersom ...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Se usa cuando se quiere dar una opinión personal de la que no se está seguro y un fundamento para esa opinión

Cuerpo - Conectores

Låt oss nu analysera/undersöka ...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Se usa cuando se agrega información importante a un argumento ya desarrollado
Visserligen ... men ...
確かにそうだが、しかし・・・・
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Tvärtom ...
それどころか、・・・・
Se usa cuando se corrige una creencia errada, luego de haber establecido dicha creencia como correcta
Å ena sidan ...
一方では・・・・
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento
Å andra sidan ...
しかしその一方で・・・・
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento. Siempre se usa después de "on the one hand..."
Trots ...
・・・・にもかかわらず
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
Trots att ...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Se usa cuando se hace referencia a hechos científicos o históricos
För övrigt/Förresten ...
ちなみに、・・・・
Se usa cuando se piensa en un planteamiento adicional que puede sustentar el análisis
Dessutom ...
その上・・・・
Se usa cuando se desarrolla un planteamiento hasta un nivel muy analítico