Tailandés | Frases - Académico | Cuerpo

Cuerpo - Concordar

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente
Jag håller helt med om att ...
ฉันยอมรับว่า...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro

Cuerpo - Estar en desacuerdo

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Se usa cuando se entiende el punto de vista del otro, pero no se está de acuerdo en lo absoluto
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Se usa cuando se está en completo desacuerdo con el punto de vista de alguien
Jag är helt och hållet emot idén att ...
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Se usa cuando se está en completa oposición con el punto de vista de otra persona

Cuerpo - Comparaciones

... och ... är lika/olika när det gäller ...
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
Una manera informal de exponer similitudes específicas o de hacer comparaciones entre dos cosas
I motsats till ..., ... visar ...
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
... till skillnad från ... är...
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
... liknar ... när det gäller ...
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la similitud entre dos cosas
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la diferencia entre dos cosas
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Se usa cuando se establecen similitudes o comparaciones específicas entre dos cosas
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Se usa para resaltar la diferencia entre dos cosas; puede ser el comienzo de una larga lista de diferencias

Cuerpo - Opiniones

Jag skulle säga att ...
ฉันจะพูดว่า...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
För mig verkar det som att ...
ดูเหมือนว่า...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
Enligt min åsikt ...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Se usa para dar una opinión personal
Från min synpunkt sett ...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Se usa para dar una opinión personal
Jag är av den uppfattningen att ...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Se usa para dar una opinión personal
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Se usa cuando se quiere enumerar las razones para algo
Det är min åsikt att ... eftersom ...
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Se usa cuando se quiere dar una opinión personal de la que no se está seguro y un fundamento para esa opinión

Cuerpo - Conectores

Låt oss nu analysera/undersöka ...
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Se usa cuando se agrega información importante a un argumento ya desarrollado
Visserligen ... men ...
ยอมรับ...แต่...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Tvärtom ...
ในทางตรงกันข้าม...
Se usa cuando se corrige una creencia errada, luego de haber establecido dicha creencia como correcta
Å ena sidan ...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento
Å andra sidan ...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento. Siempre se usa después de "on the one hand..."
Trots ...
ถึงแม้ว่า...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
Trots att ...
ถึงแม้ว่า...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Se usa cuando se hace referencia a hechos científicos o históricos
För övrigt/Förresten ...
โดยบังเอิญ...
Se usa cuando se piensa en un planteamiento adicional que puede sustentar el análisis
Dessutom ...
นอกจากนี้...
Se usa cuando se desarrolla un planteamiento hasta un nivel muy analítico