Turco | Frases - Académico | Cuerpo

Cuerpo - Concordar

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Demek istediğini anlıyorum.
Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente
Jag håller helt med om att ...
...'a tamamen katılıyorum.
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro

Cuerpo - Estar en desacuerdo

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Se usa cuando se entiende el punto de vista del otro, pero no se está de acuerdo en lo absoluto
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Se usa cuando se está en completo desacuerdo con el punto de vista de alguien
Jag är helt och hållet emot idén att ...
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Se usa cuando se está en completa oposición con el punto de vista de otra persona

Cuerpo - Comparaciones

... och ... är lika/olika när det gäller ...
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
Una manera informal de exponer similitudes específicas o de hacer comparaciones entre dos cosas
I motsats till ..., ... visar ...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
... till skillnad från ... är...
...'a karşın ...'daki ...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
... liknar ... när det gäller ...
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la similitud entre dos cosas
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la diferencia entre dos cosas
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Se usa cuando se establecen similitudes o comparaciones específicas entre dos cosas
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Se usa para resaltar la diferencia entre dos cosas; puede ser el comienzo de una larga lista de diferencias

Cuerpo - Opiniones

Jag skulle säga att ...
Demek istediğim ...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
För mig verkar det som att ...
Bana öyle görünüyor ki ...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
Enligt min åsikt ...
Bence ...
Se usa para dar una opinión personal
Från min synpunkt sett ...
Benim bakış açıma göre ...
Se usa para dar una opinión personal
Jag är av den uppfattningen att ...
... görüşündeyim.
Se usa para dar una opinión personal
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Se usa cuando se quiere enumerar las razones para algo
Det är min åsikt att ... eftersom ...
İnancıma göre ... çünkü ...
Se usa cuando se quiere dar una opinión personal de la que no se está seguro y un fundamento para esa opinión

Cuerpo - Conectores

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Se usa cuando se agrega información importante a un argumento ya desarrollado
Visserligen ... men ...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
Tvärtom ...
Ancak buna karşıt olarak ...
Se usa cuando se corrige una creencia errada, luego de haber establecido dicha creencia como correcta
Å ena sidan ...
Bir açıdan baktığımızda ...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento
Å andra sidan ...
Diğer açıdan baktığımızda ...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento. Siempre se usa después de "on the one hand..."
Trots ...
... olmasına rağmen
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
Trots att ...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Se usa cuando se hace referencia a hechos científicos o históricos
För övrigt/Förresten ...
Antiparantez ...
Se usa cuando se piensa en un planteamiento adicional que puede sustentar el análisis
Dessutom ...
Buna ilaveten ...
Se usa cuando se desarrolla un planteamiento hasta un nivel muy analítico