Polaco | Frases - Académico | Cuerpo

Cuerpo - Concordar

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente
ฉันยอมรับว่า...
W pełni się zgadzam z...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro

Cuerpo - Estar en desacuerdo

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Se usa cuando se entiende el punto de vista del otro, pero no se está de acuerdo en lo absoluto
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Se usa cuando se está en completo desacuerdo con el punto de vista de alguien
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Se usa cuando se está en completa oposición con el punto de vista de otra persona

Cuerpo - Comparaciones

...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Una manera informal de exponer similitudes específicas o de hacer comparaciones entre dos cosas
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la similitud entre dos cosas
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
....i...rożnią się pod względem...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la diferencia entre dos cosas
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Se usa cuando se establecen similitudes o comparaciones específicas entre dos cosas
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Se usa para resaltar la diferencia entre dos cosas; puede ser el comienzo de una larga lista de diferencias

Cuerpo - Opiniones

ฉันจะพูดว่า...
Powiedziałbym, że...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
ดูเหมือนว่า...
Wydaje mi się, że...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
ในความคิดเห็นของฉัน...
Moim zdaniem...
Se usa para dar una opinión personal
ในความคิดเห็นของฉัน...
Z mojego punktu widzenia...
Se usa para dar una opinión personal
ในความคิดเห็นของฉัน...
Jestem zdania, że...
Se usa para dar una opinión personal
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Se usa cuando se quiere enumerar las razones para algo
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Se usa cuando se quiere dar una opinión personal de la que no se está seguro y un fundamento para esa opinión

Cuerpo - Conectores

ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Se usa cuando se agrega información importante a un argumento ya desarrollado
ยอมรับ...แต่...
Wprawdzie..., ale...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
ในทางตรงกันข้าม...
Przeciwnie, ...
Se usa cuando se corrige una creencia errada, luego de haber establecido dicha creencia como correcta
ในอีกด้านหนึ่ง...
Z jednej strony...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento
ในอีกด้านหนึ่ง...
Z drugiej strony...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento. Siempre se usa después de "on the one hand..."
ถึงแม้ว่า...
Pomimo/Wbrew...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
ถึงแม้ว่า...
Pomimo faktu, że...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Se usa cuando se hace referencia a hechos científicos o históricos
โดยบังเอิญ...
Nawiasem mówiąc, ...
Se usa cuando se piensa en un planteamiento adicional que puede sustentar el análisis
นอกจากนี้...
Ponadto...
Se usa cuando se desarrolla un planteamiento hasta un nivel muy analítico