Rumano | Frases - Académico | Cuerpo

Cuerpo - Concordar

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Înţeleg punctul său de vedere.
Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente
ฉันยอมรับว่า...
Sunt în totalitate de acord că...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro

Cuerpo - Estar en desacuerdo

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Se usa cuando se entiende el punto de vista del otro, pero no se está de acuerdo en lo absoluto
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Se usa cuando se está en completo desacuerdo con el punto de vista de alguien
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Mă opun total ideii conform căreia...
Se usa cuando se está en completa oposición con el punto de vista de otra persona

Cuerpo - Comparaciones

...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
Una manera informal de exponer similitudes específicas o de hacer comparaciones entre dos cosas
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
...în opoziţie cu...este/sunt...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la similitud entre dos cosas
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la diferencia entre dos cosas
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Se usa cuando se establecen similitudes o comparaciones específicas entre dos cosas
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Se usa para resaltar la diferencia entre dos cosas; puede ser el comienzo de una larga lista de diferencias

Cuerpo - Opiniones

ฉันจะพูดว่า...
Aş putea spune că...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
ดูเหมือนว่า...
Impresia mea este că...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
ในความคิดเห็นของฉัน...
După părerea mea,...
Se usa para dar una opinión personal
ในความคิดเห็นของฉัน...
Din punctul meu de vedere...
Se usa para dar una opinión personal
ในความคิดเห็นของฉัน...
Sunt de părere că...
Se usa para dar una opinión personal
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Se usa cuando se quiere enumerar las razones para algo
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Convingerea mea este că... deoarece...
Se usa cuando se quiere dar una opinión personal de la que no se está seguro y un fundamento para esa opinión

Cuerpo - Conectores

ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Se usa cuando se agrega información importante a un argumento ya desarrollado
ยอมรับ...แต่...
Admitem faptul că..., dar...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Se admite faptul că..., însă...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
ในทางตรงกันข้าม...
Din contră,...
Se usa cuando se corrige una creencia errada, luego de haber establecido dicha creencia como correcta
ในอีกด้านหนึ่ง...
Pe de o parte...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento
ในอีกด้านหนึ่ง...
Pe de altă parte...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento. Siempre se usa después de "on the one hand..."
ถึงแม้ว่า...
Contrar...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
ถึงแม้ว่า...
În ciuda faptului că...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Se usa cuando se hace referencia a hechos científicos o históricos
โดยบังเอิญ...
Întâmplător...
Se usa cuando se piensa en un planteamiento adicional que puede sustentar el análisis
นอกจากนี้...
Mai mult decât atât...
Se usa cuando se desarrolla un planteamiento hasta un nivel muy analítico