Sueco | Frases - Académico | Cuerpo

Cuerpo - Concordar

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente
ฉันยอมรับว่า...
Jag håller helt med om att ...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Se usa cuando se está totalmente de acuerdo con el punto de vista del otro

Cuerpo - Estar en desacuerdo

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Se usa cuando se está en desacuerdo con el punto de vista del otro
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Se usa cuando se entiende el punto de vista del otro, pero no se está de acuerdo en lo absoluto
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Se usa cuando se está en completo desacuerdo con el punto de vista de alguien
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Se usa cuando se está en completa oposición con el punto de vista de otra persona

Cuerpo - Comparaciones

...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Una manera informal de exponer similitudes específicas o de hacer comparaciones entre dos cosas
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
I motsats till ..., ... visar ...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
... till skillnad från ... är...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
... liknar ... när det gäller ...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la similitud entre dos cosas
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Se usa cuando se quiere enfatizar y explicar la diferencia entre dos cosas
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Se usa cuando se quiere enfatizar la diferencia entre dos cosas
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Se usa cuando se establecen similitudes o comparaciones específicas entre dos cosas
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Se usa para resaltar la diferencia entre dos cosas; puede ser el comienzo de una larga lista de diferencias

Cuerpo - Opiniones

ฉันจะพูดว่า...
Jag skulle säga att ...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
ดูเหมือนว่า...
För mig verkar det som att ...
Se usa para dar una opinión personal, de la cual no se está completamente convencido
ในความคิดเห็นของฉัน...
Enligt min åsikt ...
Se usa para dar una opinión personal
ในความคิดเห็นของฉัน...
Från min synpunkt sett ...
Se usa para dar una opinión personal
ในความคิดเห็นของฉัน...
Jag är av den uppfattningen att ...
Se usa para dar una opinión personal
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Se usa cuando se quiere enumerar las razones para algo
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Se usa cuando se quiere dar una opinión personal de la que no se está seguro y un fundamento para esa opinión

Cuerpo - Conectores

ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Se usa cuando se cambia de sujeto y al comienzo de un nuevo párrafo
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Se usa cuando se agrega información importante a un argumento ya desarrollado
ยอมรับ...แต่...
Visserligen ... men ...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Se usa cuando se acepta un argumento opuesto, pero se quiere sugerir un análisis más profundo
ในทางตรงกันข้าม...
Tvärtom ...
Se usa cuando se corrige una creencia errada, luego de haber establecido dicha creencia como correcta
ในอีกด้านหนึ่ง...
Å ena sidan ...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento
ในอีกด้านหนึ่ง...
Å andra sidan ...
Se usa para introducir un aspecto diferente de un mismo argumento. Siempre se usa después de "on the one hand..."
ถึงแม้ว่า...
Trots ...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
ถึงแม้ว่า...
Trots att ...
Se usa cuando se expone un argumento que no es coherente con ciertos datos o creencias
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Se usa cuando se hace referencia a hechos científicos o históricos
โดยบังเอิญ...
För övrigt/Förresten ...
Se usa cuando se piensa en un planteamiento adicional que puede sustentar el análisis
นอกจากนี้...
Dessutom ...
Se usa cuando se desarrolla un planteamiento hasta un nivel muy analítico